Angie

Клиент

Angie

Дата

2022 г.

Категории

Angie Smart е универсална IoT платформа. Всички приложения могат да бъдат използвани, както за подвижни, така и за неподвижни обекти с широко отражение върху бизнес дейността на разнообразни индустрии.

С Angie могат да се извършват измервания параметри на почвата и околната среда като например температура, влажност и други. Събраните данни се визуализират на изключително улеснен за работа интерфейс, който се отваря с един клик на иконката през телефон или компютър!

Реализация

Клиентът беше създал вече логото и корпоративната идентичност на Angie.

Задачите на агенцията бяха да съдадем адекватно и достъпно за таргетите съдържание и да имплементираме идентичността в печатни материали, които клиентът да разпространява по индустрии с цел информиране и продажби на услугата.

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект