Бранд идентичност

Това е първата стъпка за приложение на бранд стратегията, която сме изготвили за Вас. Тук създаваме визуално представяне на идентичността на Вашата марка. Това ще бъде начинът, по който потенциалните Ви клиенти ще Ви видят и запомнят. Визуална идентичност, която да предаде ценностите и принципите на Вашата компания. Ето как предлагаме да изградим визията на Вашата марка:

  • Цялостни решения за корпоративна идентичност
  • Създаване на търговска марка – име и лого
  • Дизайн на корпоративни материали

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект