Печатна реклама

След създаването на Вашия бранд, Вие имате нужда Вашето послание да достигне до възможно най-широка таргет група, за да изпълни целите си. Печатните материали все още са предпочитани от доста компании, тъй като чрез тях те достигат до таргет групи, които не са онлайн и имат колекционерска стойност за хората, които събират информация на отпечатан носител.
Тази част от изпълнението на стратегията на вашата марка включва:

  • Брошури
  • Листовки
  • Флаери
  • Календари
  • Маркови кутии и др.

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект