Външна реклама

Външната реклама е много ефективен подход за популяризиране на Вашата марка по ред причини: заради неограничените си възможности и формати и това че Вашата визия може да се види по всяко време на денонощието от неограничен брой минувачи.
При транспортната реклама Вашето рекламно послание се движи непрекъснато и достига до още по-голям брой потенциални клиенти.

  • Билборд / Мегаборд
  • Транспортна реклама – леки автомобили, камиони, автобуси
  • Банери
  • Обемни букви и др.

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект