Transpress

Клиент

Transpress

Дата

2021 г.

Категории

ТРАНСПРЕС е водеща логистична компания в България, създадена преди повече от 27 години с фокус върху транспортните услуги.

Компанията поддържа вътрешен и международен транспорт от най-висок клас, като покрива всички изисквания в бранша за доставка на товари, групажни пратки и куриерски услуги. ТРАНСПРЕС изпълнява услуги в сферите на дейност:

  • Транспорт на комплектни и частични товари
  • Транспорт на групажни пратки
  • Куриерски услуги
  • Логистични услуги

Реализация

От години изготвяме печатните материали на ТРАНСПРЕС. Брошурата е мощен инструмент, който ефективно помага при комуникирането на услугите на марката и увеличава бизнес перспективите на бранда. 

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект