Angie

Клиент

Angie

Дата

2022 г.

Категории

дигитална реклама

Angie Smart е универсална IoT платформа. Всички приложения могат да бъдат използвани, както за подвижни, така и за неподвижни обекти с широко отражение върху бизнес дейността на разнообразни индустрии.

С Angie могат да се извършват измервания параметри на почвата и околната среда като например температура, влажност и други. Събраните данни се визуализират на изключително улеснен за работа интерфейс, който се отваря с един клик на иконката през телефон или компютър!

Заданието: Дизайн и поддръжка на социалните мрежи – Facebook и LinkedIn

Реализация

Клиентът ни се довери, освен за дизайна на печатната реклама, така и за цялостен дизайн и създаване на съдържание за профилите им в социалните мрежи.

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект