Еко чистота

Клиент

Еко чистота

Дата

2018 – 2022 г.

Категории

Външна реклама 

Тагове

външна и транспортна реклама

Основана през 2011 година, Еко Чистота България EOОД концентрира своето внимание върху проекти, свързани с канализационните системи и съоръжения.

Съблюдавайки високите стандарти за качество и добрите практики в областта, компанията бързо навлиза на пазара и печели уважението на своите клиенти.

При осъществяване на дейността си се придържа към опазване на околната среда, прилагане на Европейските норми, непрекъснато внедряване на нови технологии и усъвършенставане на процесите.

Задание: Дизайн и производство на материали за външна и транспортна реклама

Реализация

Еко Чистота се доверява на Pointless от самото основаване на агенцията като ни се доверява в изготвянето на всички материали за външна и транспортна реклама.

  • Брандиране на спирки
  • Дизайн и производство на билборд
  • Брандиране на автомобили

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект