Odesos pack

Одесос Пак е българска компания,  производител на транспортни опаковки от велпапе. Високото качество на продукта, произведен в най- кратки срокове, на конкурентни цени, са основните ни предимства, които ни отличават в конкурентната среда.

Заданието: лого, корпоративна идентичност, дизайн за уебсайт и оформление на социалните мрежи на марката от нулата

Реализация

Клиентът ни се довери за изграждане на цялата визулана комуникация на марката от нулата. Благодарни сме за възможността да изразим професионалната си визия и да създадем всички необходими елементи за комуникация на една нова марка.

Нека да поговорим
за вашия 

нов проект